De Anne Frankschool geeft uw kind een uitdagende leeromgeving waarin het zijn/haar talenten leert te ontwikkelen.
Het accent ligt daarbij op het bieden van een veilige en vertrouwde omgeving als voorwaarde voor een optimale kennisverwerving.

In beeld

STERKE PUNTEN

VERTROUWD EN VEILIG

De Anne Frankschool biedt op vele gebieden een gunstig klimaat voor de ontwikkeling van uw kind, zowel op onderwijsgebied als sociaal welbevinden.

verder lezen

TEAM

Ons team bestaat uit gemotiveerd, enthousiast en bekwaam personeel (naast reguliere leerkrachten twee taalspecialisten, twee onderwijsbegeleiders, een vakdocent gym, en een conciërge).

verder lezen

KWALITEIT

De Anne Frankschool staat voor kwalitatief goed onderwijs. Ons zorgsysteem is zodanig ingericht dat de zorg is toegespitst op de behoeften van de individuele leerling.

verder lezen

VEILIGE SCHOOL

Wij bieden kinderen een veilige omgeving, zowel de sociale omgeving (omgang met elkaar) als de fysieke schoolomgeving (verkeer)

verder lezen

HOE WIJ WERKEN

School is meer dan les in de klas. Wij organiseren gedurende het jaar veel schoolbrede activiteiten, vaak gekoppeld aan een thema. Het gaat om sport, kunst en creatie, toneel of muziek.

verder lezen

PEUTERS IN SCHOOL

Wij zitten onder één dak met peuterspeelzaal De Smurf, met intensieve samenwerking (eerder proefdraaien in kleuterklas is in overleg mogelijk).

verder lezen