WIE WIJ ZIJN

ONS TEAM

ONS TEAM

Ons team bestaat uit gemotiveerd, enthousiast en bekwaam personeel. Er is veel specialistische kennis aanwezig. Zo zijn er:

  • 2 taal coördinatoren;
  • 2 Interne Begeleiders. De IB-ers zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. Zij ondersteunen collega’s hierbij, zorgen dat toetsen tijdig worden afgenomen, spreken met ouders van leerlingen met eerproblemen, enz.
  • Een K.I.E.S.-coach (Kinderen In Echtscheidingssituaties. Leerlingen, waarvan de ouders gaan scheiden of gescheiden zijn, vinden het vaak fijn om met lotgenoten of alleen met de Kies-coach hierover te praten. Dit gaat overigens altijd in overleg met de ouders.
  • Een gedragsspecialist. Deze leerkracht houdt zich bezig met ernstige pestsituaties, geeft weerbaarheidstraining, bespreek probleemgedrag met de groepsleerkracht, de leerling en soms met de betreffende ouders.
  • Specialist Het Jonge Kind. Een leerkracht in de kleuterbouw heeft zich hierin gespecialiseerd. Samen met de collega’s brengt ze in kaart wat kleuters nodig hebben om zich op alle gebieden evenwichtig te kunnen ontwikkelen.
  • Vakleerkracht bewegingsonderwijs. Vanaf groep 3 krijgen alle leerlingen twee keer in de week gymles van deze vakleerkracht. Dit gebeurt in de sporthal.
  • Kinderen met een bewegingsachterstand krijgen speciale lessen van een vakdocent gymnastiek. Hierdoor ontwikkelt het kind meer vaardigheden en meer zelfvertrouwen.

Het managementteam bestaat uit een directeur, een teamleider onderbouw en een teamleider bovenbouw. Het ondersteunend personeel bestaat uit een conciërge en twee schoonmaaksters.

MENEER EISSES

directeur

JUF LEONTIEN

teamleider onderbouw

JUF ANNEMARIE

leerkracht, intern begeleider

JUF CHRISTA

leerkracht groep 6, specialist meer- en hoogbegaafdheid

JUF NANETTE

leerkracht groep 3B, KIES Coach

JUF TRIX

teamleider bovenbouw

JUF GINEKE

vakleerkracht gymnastiek

JUF MARLEEN

leerkracht groep 8

MENEER SAÏD

conciërge

JUF JANNEKE

leerkracht groep 2c/3a

MW. G. HOLMAN

facilitair medewerkster

JUF MARJA

leerkracht groep 7

MEESTER JACOB JAN

leerkracht groep 6