TITLE

DESCRIPTION

team

ONS TEAM

Ons team bestaat uit gemotiveerd, enthousiast en bekwaam personeel. Er is veel specialistische kennis aanwezig. Zo zijn er:

  • Een taalcoördinator;
  • 2 Interne Begeleiders. De IB-ers zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. Zij ondersteunen collega’s hierbij, zorgen dat toetsen tijdig worden afgenomen, spreken met ouders van leerlingen met leerproblemen, enz.
  • Een gedragsspecialist. Deze leerkracht houdt zich bezig met ernstige pestsituaties, geeft weerbaarheidstraining, bespreek probleemgedrag met de groepsleerkracht, de leerling en soms met de betreffende ouders.
  • Specialist Het Jonge Kind. Een leerkracht in de kleuterbouw heeft zich hierin gespecialiseerd. Samen met de collega’s brengt ze in kaart wat kleuters nodig hebben om zich op alle gebieden evenwichtig te kunnen ontwikkelen.
  • Vakleerkracht bewegingsonderwijs. Vanaf groep 3 krijgen alle leerlingen twee keer in de week gymles van deze vakleerkracht. Dit gebeurt in de sporthal. Kinderen met een bewegingsachterstand krijgen speciale lessen van deze vakdocent gymnastiek. Hierdoor ontwikkelt het kind meer vaardigheden en meer zelfvertrouwen.
  • Een onderwijsassistent
  • Een specialist ICT

Het managementteam bestaat uit een directeur en bouwcoördinatoren. Het ondersteunend personeel bestaat uit een conciërge en twee schoonmaaksters.

TRIX BOELENS

Directeur

JUF ALDA

Leerkracht, specialist gedrag

JUF BARBARA

Leerkracht groep 4

JUF TALITA

Leerkracht groepen 1/2 en 7

JUF ANNEMARIE

Leerkracht

JUF GINEKE

Vakleerkracht gymnastiek

MEESTER ARCO

Leerkracht groepen 8 en 6

JUF ELLEN

Leerkracht groep 1/2a

JUF JANNEKE

leerkracht groep 2/3d

JUF MARIJE

Leerkracht groep 2/3c

JUF MARJA

Leerkracht groepen 7 en 8

MEESTER JACOB JAN

Leerkracht groep 6, ICT

JUF CISKA

Leerkracht groepen 5 en 4

JUF IRIS

Leerkracht

MENEER SAÏD

conciërge