TITLE

DESCRIPTION

samenwerking

Met de zorg voor de kinderen werkt de Anne Frankschool samen met verschillende instanties en verbanden.

PEUTERSPEELZAAL DE SMURF

In onze school is peuterspeelzaal De Smurf gevestigd. In overleg met de betrokken begeleidsters en leerkracht is het mogelijk dat peuters wat eerder al ‘proefdraaien’ in de kleutergroep. Hier vindt u meer informatie over peuterspeelzaal De Smurf. Wij werken ook samen met andere peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in Hoogkerk en Groningen.

BSO KRUIMELTJE

Buitenschoolse Opvang (BSO) Kruimeltje is in onze school gevestigd. Samen met de leerkrachten van de basisschool en peuterspeelzaal De Smurf werken we vanuit een gezamenlijke visie. Dit houdt in dat de overgang van de peuterschool naar de basisschool en vervolgens naar de buitenschoolse opvang goed op elkaar aansluit.

VENSTERSCHOOL

De Anne Frankschool maakt deel uit van de Vensterschool Hoogkerk, waar een aantal basisscholen en kinderopvangorganisaties met elkaar samenwerken en activiteiten op elkaar afstemmen. Het gaat dan om bijvoorbeeld sport, muziekonderwijs, schooltuintjes, naschoolse activiteiten etc.

NATUUR- EN DUURZAAMHEIDSEDUCATIE

Wij maken voor het natuuronderwijs gebruik van de schooltuintjes in Westpark vlakbij Hoogkerk van Natuur- en duurzaamheidseducatie Groningen. Zo gaan de kinderen van groep 6 ieder voorjaar flink aan de slag met hun eigen kinderwerktuin, waar ze hun eigen groenten verbouwen en oogsten.

B-SLIM

B-Slim is een gemeentelijk samenwerkingsverband dat tot doel heeft een gezonde levensstijl onder kinderen te bevorderen.

We streven daarbij naar de volgende resultaten:

  • Laagdrempelig naschools sportaanbod/sportinstuif voor diverse leeftijdsgroepen in de eigen wijk, in samenwerking met sportverenigingen;
  • Het aanbieden van beweegmomenten in tussenschoolse pauzes;
  • Promotie van bewegen, sporten, fair-play en gezonde voeding maakt onderdeel uit van het bewegingsaanbod;
  • De samenwerking met sportverenigingen leidt tot versterking van 10 verenigingen, waarbij 5 een structurele samenwerking aangaan met 1 of meerdere vensterscholen;
  • Kinderen met een motorische beperking, krijgen een aanbod tot een MRT-traject (Motorisch Remedial Teaching).

Meer informatie kunt u vinden op http://www.bslim.nl/hoogkerk

CJG HOOGKERK

Als (aanstaande) ouder/verzorger kun je bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) terecht voor algemene informatie over de opvoeding en het opgroeien van je kind. Daarnaast wijst het CJG je de weg naar professionals en instanties die je verder kunnen helpen bij opvoedingsvragen of -problemen.

JEUGD- EN JONGERENWERK HOOGKERK