DE SMURF

PEUTERSCHOOL

PEUTERSCHOOL DE SMURF

De peuterschool is een goede aanvulling op, of vervanging voor een kinderdagverblijf, om de stap naar het basisonderwijs makkelijker te maken. Peuterschool de Smurf is gevestigd in de Anne Frankschool aan de De Sanstraat in Hoogkerk, en is 5 dagdelen per week open.

WIE WERKEN ER

Wij  werken met één of twee gediplomeerde beroepskrachten, afhankelijk van het aantal aanwezige kinderen. We werken met groepen van maximaal 16 kinderen. 2-jarigen en 3-jarigen zitten bij elkaar in de groep, ze leren van elkaar en helpen elkaar.

HOE WIJ WERKEN

We werken op de Smurf met het VVE-programma ‘Piramide’. Hier wordt op een speelse manier gewerkt aan verschillende thema’s die aansluiten bij de leeftijd van uw peuter. Dit doen we door ’s morgens binnen te beginnen met vrij spelen of knutselen in een ruim opgezet lokaal. We ruimen om 9.45 uur op, waarna we in de kring gaan zitten om ons ‘goedemorgen-lied’ te zingen, elkaar persoonlijk even aan te spreken,  het thema te bespreken en liedjes te zingen.

We gaan ieder dagdeel buiten spelen op een plein dat is ingericht voor het jonge kind tot zes jaar. Bij slecht weer bewegen de kinderen in het gymlokaal van de Anne Frank school. Aan het eind van de dag sluiten we af met de kring en het lied: dag dag allemaal.

We stimuleren de kinderen door verschillende activiteiten aan te bieden en het accent ligt hierbij op zelfstandigheid van de peuter. We helpen het kind graag verder in zijn of haar ontwikkeling.

SAMENWERKING

De peuterschool werkt veel samen met de basisscholen in Hoogkerk (OBS De Ploeg, CBS De Anne Frankschool en GBS Rehobothschool), het CJG en met de bibliotheek in Hoogkerk. Twee keer per jaar voeren we gezamenlijk met alle scholen en peuterspeelzalen een activiteit uit waar we wijkbreed aan werken. Ook kan uw kind mogelijk wat eerder proefdraaien bij de kleutergroep van de Anne Frankschool, uiteraard in overleg met de school.

WEES WELKOM

Natuurlijk bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen in onze peuterspeelzaal. Bel wel even van tevoren tussen twaalf en één om een afspraak te maken. U kunt ons bereiken op 050-5565860. We maken graag even tijd voor u vrij.

PEUTEROPVANG SMURF

logo

Telefoon: 050-5565860
Email: smurf@kidsfirst.nl
LRK-nummer: 169964036

DIRECT INSCHRIJVEN

INSPECTIE

Ieder jaar wordt de locatie door de GGD geïnspecteerd. Hier kunt u het inspectierapport lezen.

OPENINGSTIJDEN

De Smurf is van maandag t/m vrijdagochtend geopend van 08:30 - 11:45 uur

PEDAGOGISCH WERKPLAN

Het pedagogisch werkplan kunt u hier downloaden.