HOE WIJ WERKEN

PASSEND ONDERWIJS

WAT IS PASSEND ONDERWIJS

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Zoveel mogelijk kinderen moeten naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Want zo hebben ze de beste kansen op een vervolgopleiding en om mee te doen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal onderwijs. Passend onderwijs is op 1 augustus 2014 ingevoerd.

ZORGPLICHT

Onze school heeft een zorgplicht. Dat betekent dat we elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Of op onze school, eventueel met extra ondersteuning, of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. Wij betrekken de ouders hier nauw bij, en werken goed samen met de andere scholen binnen onze vereniging (VCOG) maar ook daarbuiten. Ook hoeven ouders geen ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen en zijn er geen rugzakjes meer. De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben wordt rechtstreeks door de samenwerkende scholen georganiseerd en betaald.

Wij gaan graag met u in gesprek over wat uw kind nodig heeft, en wat wij daarvoor samen met u kunnen doen.

SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN

In het wettelijk verplichte schoolondersteuningsplan vindt u de protocollen en richtlijnen die wij in het kader van passend onderwijs volgen.

agenda