KWALITEIT

DE LEERLING CENTRAAL

KWALITEIT

Met kwaliteit bedoelen we dat we zowel kijken naar de leerresultaten als naar het welzijn van de leerlingen. Met andere woorden: we hebben het hele kind in beeld.
De Anne Frankschool heeft de afgelopen jaren veel tijd en energie gestoken in een goed zorgsysteem. Toets resultaten worden geanalyseerd en vormen de basis voor de leerlingbegeleiding in de volgende periode. Leerlingen die op onderdelen moeite hebben, krijgen extra begeleiding, zoveel mogelijk in de groep. Voor leerlingen, die méér aankunnen, de meer- en hoogbegaafde leerlingen, is er een extra leerlijn: Levelwerk. Deze leerlingen krijgen begeleiding van onze specialist meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Op het gebied van welzijn en veiligheid van de leerlingen is er een aantal ontwikkelingen op onze school: één van de leerkrachten is gedragsspecialist, en houdt zich o.a. bezig met ingrijpen in pest-situaties, het geven van weerbaarheidstraining en sociale begeleiding van leerlingen. Zie hiervoor ook het kopje team.

Zorg en specialisten

INSPECTIE

De inspectie beoordeelt de school met name op de opbrengsten: is het gemiddelde niveau voldoende? Dat is het geval. Zie hiervoor het laatste inspectierapport van 19 november 2014. (link)

SCHOOLPLAN EN JAARPLAN

De school heeft een schoolplan, waarin het beleid en de doelen  beschreven staan voor een periode van 4 jaar. Jaarlijks krijgt dit beleid en deze doelen concreet uitgewerkt in het jaarplan. (link)

ONDERSTEUNINGSPLAN

In het Ondersteuningsplan wordt beschreven hoe de leerlingenzorg georganiseerd is op onze school. (link)