TITLE

DESCRIPTION

hoe we werken

ZELFSTANDIG WERKEN

Wij willen op school rekening houden met de verschillen tussen leerlingen. Zelfstandig werken is daarbij een belangrijke voorwaarde. Door zelfstandig werken te bevorderen, heb je als leerkracht meer gelegenheid om aan zorgverbreding te doen. Er ontstaan mogelijkheden tot differentiatie naar instructie, naar tempo en omvang van de taak en naar verwerkingsdiepte. Een belangrijk gegeven van het zelfstandig werken is het principe van de uitgestelde aandacht. Door dit middel wordt het de leerkracht mogelijk gemaakt meer aandacht te geven aan de individuele leerling, die daardoor meer uitdaging of ondersteuning kan krijgen.

PROJECTMATIG WERKEN

Vooral in de kleuterbouw, maar soms ook in de hele school, wordt projectmatig gewerkt.  Het thema waarmee in die periode gewerkt wordt (b.v. uitvinders, kunst, techniek, tijdmachine) wordt als kapstok gebruik in de leerstof van alle groepen. Een themaproject wordt meestal afgesloten met een voorstelling of tentoonstelling, waar de kinderen hun eindresultaat mogen presenteren. Wij vragen nadrukkelijk om de aanwezigheid en betrokkenheid van de ouders en naaste familie bij deze evenementen, omdat we merken dat het de motivatie van de leerlingen versterkt.

DIGITAAL WERKEN

De ontwikkelingen in de maatschappij gaan snel. Onze leerlingen weten vaak beter hoe ze met de nieuwste electronica en online diensten moeten omgaan dan hun ouders. Om deze ontwikkelingen te kunnen benutten besteden wij veel aandacht aan inzet van digitale middelen in ons onderwijs. Zo bieden wij structureel digitaal onderwijs aan in ons computerlokaal met 30 werkplekken. Daarnaast gebruiken we de nieuwste online diensten zoals bloon, ambrasoft, prezi als ondersteunende middelen.

In de groepen 4 t/m 8 werken de leerlingen een deel van de  dag op een tablet. Hierdoor is het mogelijk om de oefenstof nóg beter af te stemmen op de individuele leerling. Tegelijkertijd heeft de leraar op elk moment zicht op de prestaties en vorderingen van elke leerling. Ook in de kleutergroepen wordt sinds 2014 met de iPad gewerkt.

KLEUTERS

Een paar van onze leerkrachten beheren een eigen website, gericht op collega’s uit het onderwijs. Juf Janneke is gespecialiseerd in thematisch ontwikkelingsgericht onderwijs bij kleuters, en Juf Marije heeft een methode ontwikkeld om de letterkennis en het fonologisch bewustzijn bij jonge kinderen te ontwikkelen. Daarnaast houden de collega’s van de kleuterbouw een blog bij waarin ze verslag doen van de activiteiten en gebeurtenissen in hun groepen.

CLUB EXTRA

Kinderen met een bewegingsachterstand krijgen speciale lessen van vakdocent Juf Gineke waarbij individuele beweegopdrachten centraal staan. Ze worden hierop persoonlijk gecoacht. Tijdens de lessen gaan leren en plezier in bewegen hand in hand. Hierdoor ontwikkelt het kind meer vaardigheden en meer zelfvertrouwen.

WEERBAARHEID

Alle kleutergroepen  krijgen van juf Alda  de SoVa-training. SoVa staat voor Sociale Vaardigheid. Jonge kinderen leren hierbij spelenderwijs  omgangsvormen, die je kunnen helpen bij het spelen en het samenwerken.

Zowel juf Alda als juf Gineke zijn ook bevoegd om het programma ‘Rots & Water’ te geven aan leerlingen die dat nodig hebben. Kinderen leren hierbij hoe ze zich op een positieve manier toch weerbaar kunnen opstellen in een groep.

K.I.E.S.

KIESt u voor uw kind……?

Of KIESt uw kind voor u?

Een gekke vraag? Nee, eigenlijk niet!

Kinderen zijn heel loyaal naar hun ouders. Kinderen, waarvan de ouders gescheiden zijn, hebben hier vaak problemen mee, omdat ze het hun ouders niet (nog) moeilijker willen maken. Ze kiezen dus niet altijd voor zichzelf, maar eerder voor het welzijn van hun ouders. Om kinderen te helpen kiezen voor zichzelf in een echtscheidingssituatie, ook al is de scheiding mogelijk al langer geleden, is er KIES.

K.I.E.S.(t) u voor uw kind en durft u uw kind de ruimte te geven om, zonder belemmerende loyaliteit gevoelens voor zijn of haar ouders, voor zichzelf te kiezen? Kijk dan eens op www.kiesvoorhetkind.nl

Zorg en specialisten